fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Сайтът импресия.bg използва бисквитки, които са необходими за правилното му функциониране. Повече информация тук.

Политика за поверителност (GDPR)

Настоящата Политика за поверителност влиза в сила от 25.05.2018 г.

 

      „Панда Ком ЕООД", собственик на търговската марка ИМПРЕСИЯ, с ЕИК 121775333, адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер 51, е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679-GDPR) и регистриран под № 415 от Комисията за защита на личните данни.

Тази Политика за поверителност ще ви запознае с начина, по който "Панда Ком ЕООД" обработва Вашите лични данни.

 

Следните Ваши лични данни могат да бъдат предмет на обработка от страна на „Панда Ком ЕООД“ с цел търговско взаимоотношение:

Име, фамилия, телефон, електронна поща, длъжност, адрес за доставка, данни от видеозапис:

 • Име, фамилия, телефон, длъжност– при комуникация по телефон;
 • Име, фамилия, телефон, електронна поща, адрес за доставка – при поръчка или регистрация в сайтовете:

      www.impresia.bg и/или www.импресия.bg

 • Видеозапис - при посещение на магазин Импресия

 

   С цел доставка на поръчаните продукт/продукти „Панда Ком ЕООД“ може да предостави на трети страни (куриерски служби) личните ви данни като:

Име, фамилия, телефон – при доставка в офис на куриер/

Име, фамилия, телефон, адрес за доставка (при доставка на адрес)

Вашите лични данни се обработват на следните основания:

 • изпълнение на договор/заявка или предварителни стъпки за изпълнение на договор
 • легитимен интерес – по отношение на видеозаписите;

 

Вие имате право:

 • Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни;
 • Да искате достъп до тях;
 • Да искате коригирането им, ако са неточни;
 • Да искате заличаването им;
 • Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице;
 • Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни;

 Всички ваши въпроси относно тази Политика можете да отправите на електронна поща info@impresia.bg.